4. Đa Nghi

Kakashi nằm trằn trọc cả đêm hôm đó, gã thấy mình thật tồi tệ vì đã nổi giận với Iruka. Đáng ra gã phải biết cảm thông cho tình trạng của anh hiện tại mới đúng: anh vừa trở về, đang bị thương và sắp sửa chịu nhiều áp lực từ mọi người và chính… Continue reading 4. Đa Nghi