1. Bữa Tiệc Ngoài Trời

Title: Ngày Về Author: Le Bouchon Pairing: Yunho/ Changmin Status: Sequel của Còn Lại Quá Khứ (completed) Rating: T Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Summary: Cuộc hội ngộ sau mười năm xa cách. — Chuyến xe lửa cuối ngày bắt đầu chuyển bánh, đưa Changmin trở về ngôi nhà thời thơ ấu với biết bao… Continue reading 1. Bữa Tiệc Ngoài Trời