DBSK

tumblr_luz0qeXwvL1qg3xi5o1_500 (1)


I. ONESHOT

Lần Cuối Cho Nhau (HoMin)

Gần Bên Em (JaeMin)

Hàn Gắn(HoMin)

.

II. ShortFic

 -Đổi Thay- (JaeMin)

1.  2.  3.

.

III. LongFic

-Cái Bẫy- (HoMin)

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.

-Còn Lại Quá Khứ- (HoMin)

1.  2.  3.  4.

-Ngày Về- (HoMin)

1.  2.  3.  4.

Advertisements