1. Bữa Tiệc Ngoài Trời

Tittle: Ngày Về Author: Le Bouchon Pairing: Yunho/ Changmin Status: Sequel của Còn Lại Quá Khứ (completed) Rating: T Disclamer: Họ thuộc về nhau. Summary: Cuộc hội ngộ sau mười năm xa cách. — Chuyến xe lửa cuối ngày bắt đầu chuyển bánh, đưa Changmin trở về ngôi nhà thời thơ ấu với biết bao… Continue reading 1. Bữa Tiệc Ngoài Trời

1. Đứa Trẻ Ngốc

Tittle: Còn Lại Quá Khứ Author: Le Bouchon Fandom: DBSK Pairing: Yunho/ Changmin Status: Completed Rating: PG Disclamer: Họ thuộc về nhau. Summary: Tình cảm đơn thuần giữa hai con người từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. *** Mùa đông đến mang theo từng đợt gió rét ùa về. Những bông tuyết trắng… Continue reading 1. Đứa Trẻ Ngốc