Trước Hôn Lễ

Title: Trước Hôn Lễ Author: Le Bouchon Fandom: Harry Potter Pairing: Harry/ Luna Rating: G Disclaimer: Họ thuộc về J.K.Rowling Summary: Hôn lễ của Harry sẽ được cử hành vào ngày mai nhưng đêm nay anh lại đến tìm Luna. Mọi thứ sẽ ra sao nếu Harry thay đổi ý định?   * * *… Continue reading Trước Hôn Lễ

Advertisements