Muộn Màng

Title: Muộn màng Author: Le Bouchon Fandom: Naruto Pairing: Sasuke/ Sakura, Itachi/ Sasuke Genre: General Rating: G Disclaimer: Họ thuộc về Kishimoto Masashi Summary: Cái chết tang thương của một kẻ phản bội và sự hối hận muộn màng trước tấn thảm kịch đã xảy ra.   * * * Vào một ngày giá buốt… Continue reading Muộn Màng

Advertisements